Micorosft gold certified Certifikát je dokladem kvality, kompetence a zkušeností při realizaci řešení u zákazníků
Prověrka NBU Prověrka Národního bezpečnostního úřadu - Stupeň "Vyhrazené"
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Zavedení systému managementu kvality
ISO 27001 ISO 27001
Zavedení systému řízení bezpečnosti informací
další certifikáty...

Zdravotnictví

Informační systém Mediclinic

Unikátní informační systém, který pomohl společnosti Mediclinic a.s. nastartovat svůj business, zefektivnit účtování zdravotním pojišťovnám, zajistit rezervační systém pro pacienty, řídit personální agendu a zastupitelnost lékařů. Jako komplexní informační systém zaštítil kompletní agendu společnosti včetně sběru dat od lékařů a jejich zpracování pro vyúčtování péče.

Díky své architektuře systém umožňuje propojení s dalšími moduly, systémy či webový přístup dalších subjektů k vybraným datům. Systém je postaven na platformě ASP.NET a MS SQL.

Správa a konsolidace Mediclinic

Ve společnosti Mediclinic se od jejího vzniku podílíme na implementaci informačních technologií zajišťujících kompletní zázemí, které je nezbytné pro dynamický rozvoj společnosti. Návrh a konsolidace systémů zahrnuje kompletní projektovou přípravu a realizaci hardwarové a systémové infrastruktury. Jedná se především o doménové řadiče, databázové, webové a zálohovací servery, tiskové prostředí, uživatelské stanice a notebooky a management LAN a WAN. Dále taktéž bezpečnostní prvky, jakými jsou antivirová a antispamová ochrana, Firewall, VPN přístupy, vytvoření bezpečnostních pravidel pro nakládání a přístup k firemním datům, apod.

Klinický informační systém

Komplexní klinický informační systém umožňující evidenci pacientské dokumentace na oddělení OSRN Nemocnice Na Homolce (Gama nůž) a usnadňující lékařům správu pacientské dokumentace, jednotnou evidenci všech podstatných údajů, zápis specifických informací pro léčbu a plán léčby, komunikaci s centrálním nemocničním informačním systémem či objednávání pacientů a komunikaci s nimi. Informace v databázi systému jsou používány pro výzkum a vědeckou činnost, kterou systém přímo podporuje. Vysoká uživatelská přívětivost a intuitivní uživatelské prostředí v maximální míře podporuje efektivní práci se systémem a využití všech dostupných informací. Systém je postaven na platformě C# .NET a MS SQL.

IT audit v Nemocnici Na Homolce

V roce 2009 jsme v Nemocnici Na Homolce provedli audit IT prostředí, jehož výsledkem byla komplexní zpráva o stavu IT oddělení a IT v nemocnici jako takového. Důležitou součástí zprávy však byl i návrh řešení všech kritických oblastí a upozornění na jejich hrozby a důsledky. IT audit pokryl všechny oblasti od řízení oddělení, personální zajištění, organizaci práce, dokumentaci a zpracování krizových scénářů až po samotný audit jednotlivých informačních systémů, jejich kvalitu, provázanost a konzistenci všech dat v nich uložených. Nemohli jsme se nedotknout ani hardware, správy infrastruktury a bezpečnosti dat na všech úrovních, jíž byla věnována zvláštní pozornost. Poslední oblastí auditu pak byla samotná strategie údržby a rozvoje, která je pro tak velkou organizaci, jakou je Nemocnice Na Homolce, velmi důležitá. Díky auditu provedl management četné změny vedoucí ke stabilizaci a nastartování dlouhodobého rozvoje IT v nemocnici.

 • 15 let zkušeností v oblasti informačních technologií
 • certifikace Národního bezpečnostního úřadu, ISO 9001 a 27001 a Microsoft Gold Certified Partner
 • flexibilní přístup k požadavkům zákazníka
 • unikátní výkoný helpdeskový systém
 • strategické umístění našich poboček pokrývající celou Českou republiku
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb
 • velké množství referenčních zakázek a projektů z mnoha oborů
 • snižování nákladů prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytovaných služeb
 • přesný přehled o úrovni poskytovaných služeb a možnost jejich řizení dle potřeb zákazníka
 • kompletní správa IT
 • outsourcing
 • sw vývoj informačních systémů a internetových řešení
 • systémová integrace
 • informační bezpečnost
 • konzultace a poradenství
 • budování správa počítačových sítí
více...
Váš IT partner / Your IT partner